DL Autokouluopetus

Autokouluopetuksen tulee sisältää aina vähintään 10 ajotuntia ajoharjoittelua ja riskien tunnistamiskoulutuksen, jossa on 4 ajotuntia ja 4 teoriatuntia. Riskien tunnistamiskoulutuksessa tulee olla ajoharjoittelua pimeällä ja liukkaalla. Kaikista ajotunneista puolet voi suorittaa simulaattoriopiskelulla auton sijasta. Uuden ajokortittoman kuljettajan on kuunneltava ensimmäisen ajokortin suorittajan teoriatunnit, eli niin sanottu EAS turvallisuuskoulutus. Mikäli sinulla on aikaisempi ajokortti, näiden tuntien käyminen on vapaaehtoista. Muu koulutus on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa.
(opetusta on mahdollista suorittaa eri autokouluissa tai yhdistää opetuslupa opetusta ja autokouluopetusta).Katso ilmainen versio DL e-Oppikirjasta
Kuljettajatutkinto on uudistetussa kuljettajakoulutuksessa tärkeässä asemassa. Kuljettajatutkintoa uudistettiin 1.7.2018 vastaamaan kevennettyä kuljettajakoulutusta. Erityisesti ajokoetta on tiukennettu ja uudesta kokeesta läpäiseminen vaatii hyvää osaamista.

Teoriakokeen kuvatehtävissä painotetaan nyt enemmän ajovuorojen ja ajolinjojen osaamista, mutta edelleen on myös kysymyksiä esimerkiksi pysäköinnistä. Sanallisten tehtävien määrää lisättiin kymmenestä viiteentoista ja lisäksi uutena osiona ovat riskeihin liittyvät viisi kysymystä. Virherajoja teoriakokeessa tiukennettiin hieman. Uuden teoriakokeen kehittäminen nosti teoriakokeen hintaa 35€.

Ajokokeessa kuljettajan on pystyttävä ajamaan kokeneen kuljettajan tavoin sujuvasti, mutta sääntöjä noudattaen turvallisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja itsenäisesti, kaikissa liikennetilanteissa. Ajokokeen aikaa lisättiin viidellätoista minuutilla ja nyt kokeessa käytetään aikaa noin tunti. Kokeessa ajamisen taidot testataan huomattavasti tarkemmin, kuin koskaan aiemmin Suomessa on tehty. Ajokokeen vastaanottajalla on suuri vastuu liikenneturvallisuudesta, joten ajamisen on oltava hyvää, mikäli kokeen haluaa läpäistä. Ajokokeessa käytettävän auton on oltava varustettu lisäjarrupolkimella. Ajokokeen maksu nousi uudistuksen yhteydessä noin neljäkymmentä prosenttia ja on nyt 90€.Sinulle sopiva opetusohjelma suunnitellaan autokoulua aloittaessasi. Usein lain vaatimat minimi ajotunnit eivät riitä edes aikaisemmin liikenteessä ajaneelle. Tietysti aikaisemmasta liikennekokemuksesta on hyötyä. Normaalisti ensimmäistä ajokorttia suorittava tullee tarvitsemaan autokoulusta noin 20 - 40 ajotuntia autolla ajamista. Mikäli olet jo käynyt ajokokeessa, etkä ole saanut ajokorttia, on järkevää harjoitella riittävästi ennen uusinta koetta. Voit myös välillä ottaa ajotunteja toisessa autokoulussa eri opettajan kanssa vaihtamatta kokonaan autokoulua.

Aloita autokoulu
  • Katso tästä linkistä alkavat kurssit ja ilmoittaudu
  • Liikennemerkit
  • Liikenneturva
  • Ilmainen versio DL e-Oppikirjasta